Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

Wicedyrektor

mgr Beata Minczykowska

W każdy poniedziałek w godzinach od 1100 do 1400  istnieje możliwość indywidualnych

spotkań rodziców z dyrekcją szkoły.

Dyrektor:

mgr Wiesława Jabłońska

W każdy poniedziałek w godzinach od 1100 do 1400  istnieje możliwość 

indywidualnych spotkań rodziców z dyrekcją szkoły.